V září jsme rozšířili předváděcí tiskárnu OFSITO o dva stroje Jetrix 3015FQ. Jde o nejnovější verzi těchto strojů, které jsou využívány s ripovacím softwarem Caldera GrandRip+ V9.20. Naši zákazníci mají možnost vyzkoušet si všechny technologie na jednom místě. Také nabízíme našim zákazníkům možnost pomoci s výrobou, pokud jejich stroje kapacitně nestačí nebo v případě výpadku jejich technologií.